Sveikinimo užsakymai laukiami ir paprastu paštu. Adresas: BTV Sveikinimai, Šeškinės g. 20, Vilnius LT-07156
(laiške surašyti: jubiliato vardas, pavardė; kur gyvena; kas sveikina; sveikinimo proga; linkėjimas; pageidaujama daina; būtinai užsakovo telefono numeris)
Siunčiant el. paštu, adresas: btv.sveikinimai@gmail.com

Televizija pasilieka teisę  redaguoti sveikinimo tekstą , spręsti apie nuotraukų  tinkamumą rodyti eteryje.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tame pačiame koncerte dainos nekartojamos. Anksčiau užsisakę sveikinimą Jūs turėsite pirmumo teisę pasirinkti dainą.

Teirautis galite telefonu 861877654  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 20.00 val.