Projekto „mES“ viešas konkursas (2013-01-25)

 

Laimėtojas

Informuojame, kad Uždarosios akcinės bendrovės „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, juridinio asmens kodas 123026090 (toliau – LNK), vykdomo Europos Parlamento finansuojamo projekto „mES“ (COMM/SUBV/2012/01/0020) viešą konkursą dėl renginio (kuris apibrėžtas aukščiau) organizavimo, pravedimo, filmavimo, audiovizualinio signalo tiesioginei transliacijai suformavimo ir suformuoto signalo pristatymo (transportavimo) iki apibrėžtos vietos paslaugų teikimo, surinkusi 89 konkursinių balų, laimėjo uždaroji akcinė bendrovė „Elitaz“. UAB „Just.TV“ surinko 86 balus. UAB „Tymdrym“ paraiška neatitinka reikalavimų.

Dėl iškilusių klausimų ar platesnės informacijos, maloniai prašome kreiptis į projekto koordinatorę Jolantą Kurilaitę el. paštu jolanta.kurilaite@lnk.lt arba telefonu 852431053.

2013-02-13

 

Konkursas

Uždaroji akcinė bendrovė „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, juridinio asmens kodas 123026090 (toliau – LNK), vykdydama Europos Parlamento finansuojamą projektą „mES“ (COMM/SUBV/2012/01/0020), skelbia viešą konkursą šioms paslaugoms:

Renginio (kuris apibrėžtas žemiau) organizavimas, pravedimas, filmavimas, audiovizualinio signalo tiesioginei transliacijai suformavimas ir suformuoto signalo pristatymas (transportavimas) iki apibrėžtos vietos.

Renginys skirtas Europos Parlamento veiklai ir propaguojamoms vertybėms bei artėjantiems rinkimams nušviesti.

 

Renginio aprašymas, sąlygos, reikalavimai:

1.        Renginio pavadinimas: „mES Europa. Kovokime už žmogaus teises“.

2.        Pagrindinė renginio idėja privalo būti kova už žmogaus teises.

3.        Renginio tiesioginės transliacijos data: 2013 m. kovo 15 d.

4.        Renginio transliacijos laikas: 19:00 – 21:40 val. Renginys transliuojamas tiesiogiai.

5.        Renginys turi vykti uždaroje arba atviroje erdvėje (arenoje, TV studijoje, vienoje iš pagrindinių miesto aikščių), talpinančioje ne mažiau nei 200 žiūrovų, kurių sudėtis apytiksliai atitiktų Lietuvos demografinį pjūvį. Renginys gali vykti skirtingose erdvėse. Žiūrovai turi būti apskaitomi. Renginys žiūrovams turi būti nemokamas.

6.        Renginys privalo turėti originalią scenografiją, didelį ekraną/-us, iš anksto parengtų siužetų transliavimui.

7.        Renginys privalo būti filmuojamas naudojant kilnojamąją TV stotį ir kitas technines priemones, jog būtų sudarytos visos sąlygos kokybiškai tiesioginei transliacijai televizijos programoje „LNK“. Rengėjas privalo organizuoti renginį, jo pravedimą, filmavimą, iki galo suformuoti televizijos signalą, parengtą tiesioginei transliacijai, pristatyti suformuotą audiovizualinį signalą į AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Vilniaus bokšto RRL centrinę aparatinę.

8.        Renginyje privalo dalyvauti ir tam tikra tema pasisakyti renginio svečiai: Europos parlamentarai, ekspertai, analitikai, mokslininkai, ekonomistai. Minimalus svečių pašnekovų skaičius turi būti šeši žmonės. Visas svečių sąrašas privalo būti iš anksto suderintas su LNK.

9.        Renginio koncertinė dalis turi būti sudaryta iš ne mažiau negu 15 populiariausių Lietuvos grupių ar atlikėjų ir užsienio svečio/-ių iš ES šalies/-ių (minimaliai viena grupė/atlikėjas/kolektyvas). Užsienio svečias turi atlikti koncertinę programą ir išreikši savo nuomonę tam tikra iš anksto suderinta tema. Daliai atliekamų koncertinių numerių turi būti suteiktas „Europinis atspalvis“ – atitinkamai perkurtos dainos, paruošta speciali choreografija. Visas atlikėjų sąrašas turi būti iš anksto suderintas su LNK.

10.    Renginys privalo turėti vedėjus, orkestrą, šokėjus scenoje.

11.    Renginio metu turi būti transliuojami trumpi (iki 3 minučių) reportažai tam tikromis iš anksto suderintomis temomis. Reportažai privalo būti pagaminti rengėjo iš anksto jų turinį, formą, kokybinius reikalavimus suderinus su LNK.

12.    Renginiui privaloma pagaminti atskirą ne trumpesnį nei 25 sekundžių audiovizualinį anonsą, reklamuojantį renginį ir jo transliaciją televizijos eteryje.

13.    Atlikėjai, svečiai, renginio tema, visas renginio ir trumpųjų reportažų turinys turi būti iš anksto suderintas su LNK.

14.    Privaloma pateikti LNK renginio svečių, žiūrovų, atlikėjų sąrašus bei anonsų ir renginio įrašus, bei kitą reikalingą medžiagą.

15.    Visos autorių turtinės teisės bei gretutinės teisės į renginį, jo audiovizualinį įrašą, pagamintus reportažus, anonsą privalo būti tinkamai įgytos rengėjo viso pasaulio atžvilgiu (visų valstybių teritorijose) visam atitinkamai autorių teisių ir gretutinių teisių galiojimo terminui ir perduotos pilna apimti LNK.

16.    Detali renginio sąmata, ją lydintys dokumentai, išlaidas pagrindžiantys dokumentai (įskaitant taikytinų mokesčių sumokėjimą) privalės būti saugomi ir, LNK arba Europos Parlamento reikalavimu, nedelsiant pateikti (elektroninės versijos ir (arba) originalai). ES Auditorių Rūmai, Europos Parlamentas ar jo įgalioti asmenys privalės turėti teisę atlikti visą renginio (ir su juo susijusių paslaugų) įgyvendinimo (organizavimo) auditą.

17.    Teikiant paslaugas, sudarant sutartis su kitais asmenimis, rengėjas privalės vengti interesų konflikto, taip pat griežtai laikytis konfidencialumo ir neatskleisti su renginio organizavimu susijusių dokumentų (ypač teisinių ir finansinių) tretiesiems asmenims. Rengėjas privalės suteikti teisę Europos Parlamentui bet kuriais būdais (įskaitant internete) paskelbti rengėjo pavadinimą, adresą, pinigų sumas, už kurią buvo organizuotas koncertas ir teiktos kitos paslaugos.

Reikalavimai konkurso dalyviams:

1.        Konkurso dalyvis privalo turėti patirties rengiant panašius (savo mastu, pobūdžiu ir kt.) viešus renginius ir programas (specialius šou, laidas, reportažus), kurie tiesiogiai buvo transliuoti nacionalinio masto televizijos transliuotojo eteryje;

2.        Konkurso dalyvis privalo būti nelikviduojamas, nebankrutavęs ir nebankrutuojantis, jo veikla turi būti nesustabdyta ar kitaip neapribota;

3.        Konkursui pateikta medžiaga dalyviui negrąžinama. Visi konkurso dalyvio pateikti konkursui dokumentai turi būti pasirašyti konkurso dalyvio įgalioto asmens ir patvirtinti konkurso dalyvio antspaudu (jei jis tokį turi ar privalo turėti). Kartu su konkursui teikiamais dokumentais turi būti pateiktas ir juos pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinantis dokumentas, jeigu pasirašo atstovas. Juridinio asmens atstovams, kurie LR juridinių asmenų registre įregistruoti kaip turintys teisę veikti juridinio asmens vardu, įgaliojimus patvirtinančio dokumento teikti nereikia.

Paraiškų pateikimas:

Dalyvauti konkurse pageidaujantys asmenys privalo pateikti paraišką raštu, užpildę specialią formą, kurią galite rasti paspaudę čia: Paraiškos foma. Užpildyta, atspausdinta ir įgaliotų asmenų pasirašyta paraiška privalo būti pateikta iki 2013 m. vasario 8 d. 12.00 val. Lietuvos laiku šiais būdais:

1.        Pateikiama (siunčiama, perduodama, pristatoma) adresu:

Indrei Ciesiūnienei
Uždaroji akcinė bendrovė „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“
Šeškinės g. 20, Vilnius
Lietuva

2.        Papildomai įvardintu terminu privalo būti išsiųsta skenuota paraiškos versija el. paštu indre@lnk.lt

 

Paraiškų vertinimas:

Paraiškų (pasiūlymų) vertinamo kriterijus – geriausias pasiūlytas kainos ir kokybės santykis (ekonominis naudingumas). Pirmenybė teikiama kokybei: rengėjo profesionalumui, patirčiai, projekto vykdymui aukščiausiais kokybės standartais. Konkrečiai, pasiūlymai vertinami viso 100 balų sistemoje, pasiūlymo kokybę vertinant balų suma nuo 1 iki 60, o kainą – nuo 1 iki 40.

Pasiūlymai vertinami konkurso komisijos, kurią sudaro LNK iš savo darbuotojų ir/ar kitų paskirtų asmenų.

Konkurso laimėtojas skelbiamas 2013 m. vasario 13 d. interneto svetainėje www.lnk.lt Informacija apie konkurso laimėtoją išsiunčiama papildomai visiems konkurso dalyviams el. paštu.

Su konkurso laimėtoju paslaugų sutartis sudaroma iki 2013 m. vasario15 d. imtinai.

 

Iškilus bet kuriems klausimams, maloniai prašome kreiptis į projekto koordinatorę Jolantą Kurilaitę el. paštu jolanta.kurilaite@lnk.lt arba telefonu 852431053.